ಯುವನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? Yuva nidhi application form ಯಾವಾಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ?

ಯುವನಿಧಿ ಯೋಜನೆ

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯುವ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ