ರೈತರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್! ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ಬಿಡುಗಡೆ! Crop insurance amount 2023

Crop insurance amount 2023

ರಾಜ್ಯದ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಅಥವಾ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ಹಣವನ್ನು ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವ ಹೇಳಿಕೆ. crop insurance amount 2023