Bpl ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯೋದಯ ಕಾರ್ಡ್ ದಾರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. Bpl and antyodaya card amendment

Bpl and ration card

bpl and antyodaya card amendment ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.