ರೈತರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ , ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ 7 ಘಂಟೆ ಕರೆಂಟ್. Farmer electricity

Agriculture farmer electricity

ರೈತರಿಗೆ ಗುಡ್ news, ಇನ್ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಗಳಿಗೆ 7 ಘಂಟೆ ಕರೆಂಟ್. farmer electricity

Bpl ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯೋದಯ ಕಾರ್ಡ್ ದಾರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. Bpl and antyodaya card amendment

Bpl and ration card

bpl and antyodaya card amendment ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.

error: Content is protected !!