ಇಂದಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರೀ ಮಳೆ. Heavy rainfall in karnataka

Heavy rainfall in Karnataka

ಇಂದಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ, heavy rainfall in Karnataka. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಉತ್ತಮ ಮಳೆ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 3 ದಿನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ. Mansoon rain

Mansoon rain

ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಮಾಹಿತಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ದಿನ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ. mansoon rain

ಮುಂದಿನ 10 ದಿನಗಳ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಮಾಹಿತಿ. Rain weather today at my location

Rain weather today at my location

ಮುಂದಿನ 10 ದಿನಗಳ ಮಳೆ ಮಾಹಿತಿ, ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತ. rain weather today at my location